Masz pytanie?
Wyszukiwarka
Subskrypcja

Losowy produkt
Popularne produkty
Wizyt:
Dzisiaj: 3Wszystkich: 1068869

Pakiet Didakta Język polski

Cena:1599.00PLN
Netto:1300.00PLN(Vat 23%)
Do koszyka
masz pytania?

Didakta – Język Polski 1 to multimedialny program edukacyjny służy zarówno do przećwiczenia i sprawdzenia wiadomości, jak i do doskonalenia języka polskiego w zakresie odmiennych i nieodmiennych części mowy dla klas 3-6 na poziomie szkoły podstawowej.

Zadania i ćwiczenia interaktywne są podzielone na następujące działy tematyczne:

Czasowniki i rzeczowniki – rozpoznaj w zdaniach, formy, aspekt czasowników, czasowniki osobowe/nieosobowe, kategorie rzeczowników
Przymiotniki i liczebniki – rozpoznaj w zdaniach, formy, związki wyrazowe, kategorie liczebników
Zaimki i przysłówki – rozpoznaj w zdaniach, formy, związki wyrazowe, kategorie zaimków, stopniowanie przysłówków
Przyimki i spójniki – rozpoznaj w zdaniach, wyrażenia przyimkowe, funkcje spójnikow w zdaniach
Partykuły i wykrzykniki – rozpoznaj w zdaniach, funkcje partykuł i wykrzykników w zdaniach.

Didakta – Język polski 2 to multimedialny program edukacyjny dla dzieci. Służy zarówno do przećwiczenia i sprawdzenia wiadomości, jak i do doskonalenia języka polskiego w zakresie składni zdania, frazeologii, słowotwórstwa, ortografii i interpunkcji na poziomie szkoły podstawowej.

Zadania i ćwiczenia interaktywne podzielone są na następujące działy tematyczne:

Składnia – zdanie pojedyncze/złożone, cel wypowiedzi, równoważnik zdania, podmiot i orzeczenie, części zdania
Frazeologia i semantyka – znaczenie zwrotów, synonimy, antonimy, homonimy
Słowotwórstwo – rodzina wyrazów, rdzeń
Ortografia (dyktanda) – uzupełnianie ó/u, rz/sz/ż, h/ch, en/ę, o/ą, wyraz "nie"
Interpunkcja i fonetyka – interpunkcja w zdaniach pojedynczych i złożonych, głoski miękkie/twarde, ustne/nosowe, dźwięczne/bezdźwięczne.

Didakta – Język polski 3 służy zarówno do przećwiczenia i sprawdzenia wiadomości, jak i do doskonalenia języka polskiego w zakresie odmiennych i nieodmiennych części mowy, przeznaczony dla klas 7-8 szkoły podstawowej.

Zadania i ćwiczenia interaktywne podzielone są na następujące działy tematyczne:

Czasowniki i rzeczowniki – formy i aspekt czasowników, imiesłów przymiotnikowy i przysłówkowy, temat i końcówka rzeczowników, formy rzeczowników, oboczności w tematach fleksyjnych
Przymiotniki i liczebniki – rozpoznaj w zdaniach, formy, stopniowanie przymiotników, kategorie liczebników
Zaimki i przysłówki – rozpoznaj w zdaniach, formy, kategorie zaimków, stopniowanie przysłówków
Przyimki i spójniki – rozpoznaj w zdaniach, wyrażenia przyimkowe, funkcje spójnikow w zdaniach
Partykuły i wykrzykniki – rozpoznaj w zdaniach, funkcje partykuł i wykrzykników w zdaniach.

Didakta – Język polski 4 to multimedialny program edukacyjny służy zarówno do przećwiczenia i sprawdzenia wiadomości, jak i do doskonalenia języka polskiego w zakresie składni zdania, frazeologii, słowotwórstwa, ortografii i interpunkcji, przeznaczony dla klas 7-8 szkoły podstawowej.

Testy i ćwiczenia interaktywne podzielone są na następujące działy tematyczne:

Zdanie – złożone podrzędnie, złożone współrzędnie, związki wyrazowe, imiesłowowy równoważnik zdania
Części zdania – podmiot i orzeczenie, przydawka, dopełnienie, okolicznik
Frazeologia i leksyka – kultura i życie codzienne, synonimy, antonimy, wyraz rodzimy/wyraz obcy, archaizm/neologizm
Słowotwórstwo i stylistyka – budowa wyrazu, zdrobnienia/zgrubienia, styl, eufemizm/wulgaryzm/gwara, środki stylistyczne
Ortografia – uzupełniania ó/u, rz/sz/ż, h/ch, wyraz "nie"
Interpunkcja – interpunkcja w zdaniach pojedynczych i złożonych, skróty.