Masz pytanie?
Wyszukiwarka
Subskrypcja

Losowy produkt
Transport fr. 2.png
Cena:299.00PLN
Popularne produkty
Wizyt:
Dzisiaj: 111Wszystkich: 226134

Modułowe Pracownie Przyrodnicze - moduł moduł WODA

Cena:1999.00PLN
Netto:1625.20PLN(Vat 23%)
Do koszyka
masz pytania?

Kod produktu: 199242

 

Moduł WODA zawiera:

30 scenariuszy pozwalających zbadać właściwości wody, podczas prowadzenia eksperymentów o różnym stopniu trudności. Każdy z nich uda się zrealizować podczas jednej lekcji. Każdy scenariusz to teczka z opisem doświadczeń ( karta dla nauczyciela (x 2), karta ucznia (x 15) i karty pracy dla ucznia (2X).
Zestaw materiałów dla nauczyciela – kołobrulion z informacjami organizacyjnymi i merytorycznymi. Zawiera on między innymi merytoryczne informacje o wodzie oraz materiały ekspertów dotyczące przeprowadzania doświadczeń w szkole.
Pendrive z cyfrową kopią wszystkich kart dla nauczyciela i ucznia.
1 walizkę z zestawem narzędzi potrzebnych do wykonania doświadczeń w zespołach dwuosobowych (maksymalnie cztery osoby na zestaw). 

Moduł Woda jest gotowym narzędziem dla nauczyciela, umożliwiającym prowadzenie zajęć dotyczących tematyki wody z wykorzystaniem metody badawczej. Materiały merytoryczne dla nauczyciela oraz 30 scenariuszy badań wraz z kartami dla nauczyciela i ucznia to zasadnicza część Modułu. Tematyka doświadczeń powiązana jest z treścią aktualnej Podstawy programowej przedmiotów takich jak: przyroda, biologia, geografia, chemia czy fizyka w klasach IV-VIII szkół podstawowych. Akcesoria umożliwiające wykonanie doświadczeń o różnym stopniu trudności ułożone są w specjalnym pudełku. Moduł jest prosty i mobilny.

Prezentowany zestaw zawiera materiały merytoryczne dla nauczyciela i uczniów oraz walizkę z akcesoriami niezbędnymi do przeprowadzenia doświadczeń. 

Nauczyciel otrzymuje w Module Woda wszystkie merytoryczne i praktyczne materiały niezbędne do przeprowadzenia doświadczeń. Są to zarówno informacje dotyczące zakresu realizowanej podstawy programowej poprzez poszczególne doświadczenie jak i czasu potrzebnego na realizacje doświadczenia czy informacji o możliwości przeprowadzenia doświadczenia w plenerze. Opis doświadczenia dla uczniów jest bardzo precyzyjny, ale równocześnie prosty i ujęty także w formie obrazkowej.

Moduł Woda został opracowany w ramach wspólnego programu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz Centrum Nauki Kopernik – Modułowe Pracownie Przyrodnicze (MPP). 

Tematyka badań Modułu Woda:

Piana: Badanie wpływu stopnia zmineralizowania wody na ilość powstającej piany.
Dwie krople wody: Badanie wpływu napięcia powierzchniowego na objętość kropli wody.
Kropla wody w oleju: Obserwowanie skutków działania sił spójności na kształt kropli wody w oleju.
Pieprz na wodzie: Obserwowanie wpływu napięcia powierzchniowego na obiekty na powierzchni wody.
Ruch płynów w materiałach porowatych: Obserwowanie procesu transportu wody przez materiał porowaty.
Pobieranie wody w roślinie: Badanie zjawiska transportu wody w liściach kapusty pekińskiej.
Parowanie wody w roślinie: Badanie zjawiska parowania wody z powierzchni liści roślin.
Obserwacja organizmów wodnych: Pobieranie, obserwowanie i analizowanie organizmów żywych ze zbiorników wodnych.
Zachowanie rozwielitek: Obserwowanie zachowania rozwielitek w różnych środowiskach.
Najlepsze chłodziwo: Poszukiwanie substancji, która najefektywniej ochłodzi gorącą kamienną kostkę.
Ogniwo galwaniczne: Budowanie prostego ogniwa galwanicznego z cytryny i metalowych gwoździ.
Przewodnictwo elektryczne wody: Badanie przewodnictwa elektrycznego wody. demineralizowanej oraz mieszaniny wody demineralizowanej z solą.
Ruch jonów w polu elektrycznym: Obserwowanie dryfu jonów MnO w polu elektrycznym.
Wytrącanie miedzi z roztworu siarczanu miedzi: Badanie utleniania i redukcji na przykładzie reakcji cynku z siarczanem(VI) miedzi(II).
Gęstość wody w różnych temperaturach: Porównywanie gęstości wody w różnych temperaturach.
Gęstość cieczy: Porównywanie gęstości różnych cieczy (alkohol, olej, woda, słona woda).
Temperatura wody a głębokość: Badanie temperatury wody w zbiorniku wodnym na różnych głębokościach.
Topnienie lodu a poziom wód na Ziemi: Badanie wpływu parowania na proces stygnięcia wody.
Soczewka: Budowanie i porównywanie soczewek z wody i oleju.
Życie w kropli wody: Obserwowanie kropli wody w powiększeniu.
Soczewka z kropli wody: Budowanie mikroskopu ze smartfonu i kropli wody.
Odwadnianie siarczanu miedzi: Badanie zmiany właściwości fizycznych siarczanu(VI). miedzi(II) na skutek utraty wody z sieci krystalicznej.
Woda w polimerach: Badanie pochłaniania wody przez poliakrylan sodu.
Wrzenie wody: Doprowadzanie do wrzenia wody przez zmianę ciśnienia w strzykawce.
Sole w roztworze wodnym: Badanie zjawiska dyfuzji i rozpuszczania soli w wodzie.
Osmoza: Badanie zjawiska osmozy.
Chłodzenie roztworem saletry: Obserwowanie spadku temperatury roztworu w wyniku zjawiska endotermicznego, jakim jest rozpuszczanie w wodzie azotanu(V) amonu.
Parowanie a stygnięcie cieczy: Badanie wpływu parowania na proces stygnięcia wody.
Turystyczna destylarka: Budowanie urządzenia oczyszczającego wodę, wykorzystującego proces odparowywania.
Lód i sól: Badanie wpływu dodatku soli i cukru na szybkość topnienia lodu oraz temperaturę wody

Zestaw narzędzi w walizce:

waga (1 szt.), 
multimetr (1 szt.), 
termometr (2 szt.), 
siarczan(VI) miedzi(II) (1 szt.),
węglan sodu (1 szt.),
siarczan(VI) magnezu (1 szt.),
chlorek wapnia (1 szt.),
barwnik czerwony (1 szt.)
barwnik niebieski (1 szt.)
manganian(VII) potasu (1 szt.)
brzęczyk (1 szt.)
laser/latarka (1 szt.)
sonda termiczna (1 szt.)
mikroskop (1 szt.),
probówka szklana (10 szt.),
statyw na probówki (1 szt.),
zlewka szklana 100 ml (4 szt.),
tkanina (1 szt.),
gumka recepturka (10 szt.),
pielucha (1 szt.),
ścisk (2 szt.),
gwoździe ocynkowane (5 szt.),
gwoździe stalowe (5 szt.),
śruby mosiężne (5 szt.),
gwoździe omiedziowane (5 szt.),
szczotka do probówek (1 szt.),
szczotka do cylindra (1 szt.),
kamienne kostki (2 szt.),
łapa drewniana (2 szt.),
linijka (1 szt.),
przewody czerwone (5 szt.),
przewody (5 szt.),
krokodylki czerwone (10 szt.),
krokodylki (10 szt.),
pipeta Pasteura (10 szt.),
strzykawka (1 szt.),
parowniczka (1 szt.),
szalka Petriego (1 szt.),
szkiełko podstawowe z łezką (6 szt.),
probówka wirówkowa duża (5 szt.),
probówka wirówkowa mała (6 szt.),
zlewka plastikowa 100 ml (4 szt.),
zlewka plastikowa 250 ml (2 szt.),
cylinder miarowy (1 szt.),
bagietka (2 szt.),
łyżeczka (2 szt.),
bateria 4,5 V (2 szt.)
 
Projekt Modułowych Pracowni Przyrody wychodzi naprzeciw potrzebie rozwoju nowoczesnego kształcenia uczniów szkół podstawowych. MPP wspiera wprowadzenie zmian w modelu nauczania w zakresie nauk przyrodniczych, które przyniosła reforma systemu edukacji (cykl nauki w szkołach podstawowych wydłużony o dwa lata). Nowa Podstawa programowa określa zakres treści zróżnicowanej grupy przedmiotów przyrodniczych. Organy prowadzące szkoły stają przed nowymi wyzwaniami zapewnienia odpowiednich warunków nauczania, w tym organizacji specjalistycznych pracowni wyposażonych w pomoce dydaktyczne.

Moduł Woda został opracowany w ramach wspólnego programu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz Centrum Nauki Kopernik – Modułowe Pracownie Przyrodnicze (MPP).

Program Modułowe Pracownie Przyrodnicze (MPP) sfinansowany został w ramach dotacji Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na podstawie umowy z dnia 8 września 2017 r. Nr umowy CNK 1171/17/BU/U/633/AS