Masz pytanie?
Wyszukiwarka
Subskrypcja

Losowy produkt
Popularne produkty
Wizyt:
Dzisiaj: 0Wszystkich: 1068866

Science Lab: Słuch i równowaga

Cena:845.00PLN
Netto:686.99PLN(Vat 23%)
Do koszyka
masz pytania?

Kod produktu: 148040

CZĘŚĆ II – SŁUCH I RÓWNOWAGA

„Słuch i równowaga” to druga część nowej serii produktów multimedialnych „Science-Lab. Fascynująca anatomia człowieka”, która omawia budowę i funkcjonowanie tych zmysłów,
a także wady i choroby, jakie mogą im zagrażać.

Wersja demo Science-Lab:    zmysły

Z plansz edukacyjnych uczniowie dowiedzą się, jak zbudowane jest ucho zewnętrzne, środkowe i wewnętrzne oraz poznają szczegółową budowę błędnika, który w głównej mierze odpowiedzialny jest za zmysł słuchu i równowagi. Element zaciekawiający ucznia stanowią ciekawostki przypisane do większości narządów.

Drogę, którą pokonuje dźwięk, aby dotrzeć do ośrodka słuchu znajdującego się mózgu oraz zagrożenia, towarzyszące wspomnianym zmysłom, omówiono szczegółowo w filmach. Symulacje wprowadzają elementy fizyki, takie jak natężenie czy częstotliwość dźwięku oraz ćwiczenia ruchowe wspomagające zmysł równowagi.

Program zawiera bogaty materiał edukacyjny wspierający naukę przedmiotów przyrodniczych w klasach 4-8 szkoły podstawowej oraz na wyższym etapie edukacyjnym(liceum/ technikum). Całość materiału pozwala na realizację założeń Podstawy Programowej.

ZAWARTOŚĆ PRODUKTU:

·       6 multimedialnych plansz edukacyjnych, które w interesujący, nowoczesny
i szczegółowy sposób omawiają budowę i funkcjonowanie narządu słuchu i równowagi oraz ośrodków kory mózgowej, które są za nie odpowiedzialne.

·       3 filmy edukacyjne wprowadzające w zagadnienia poruszane w tej części.

·       3 symulacje rozbudzające zainteresowanie uczniów oraz stanowiące materiał powtórzeniowy i utrwalający zdobytą wiedzę.

·       Bogata obudowa dydaktyczna zawierająca m.in.: testy, klucze odpowiedzi, karty pracy, materiały do szybkich powtórek (np. plakaty, infografiki, wklejki), obserwacje
i eksperymenty, pakiet pomysłów na lekcje.

CECHY PRODUKTU:

Program „Science-Lab. Fascynująca anatomia człowieka” zawiera pakiet plansz edukacyjnych, dzięki którym nauczyciel w szczegółowy sposób omówi budowę i funkcjonowanie poszczególnych narządów, a także filmy i symulacje do wykorzystania podczas zajęć szkolnych. Całość przygotowanych materiałów pozwala na realizowanie założeń Podstawy Programowej oraz wprowadzenie elementów rozszerzonych dla chętnych, ambitnych uczniów lub dla klas wyższych.

Do wszystkich materiałów w programie multimedialnym został nagrany profesjonalny lektor. Ponadto przy elementach opisowych istnieje możliwość zmiany wielkości czcionki, co pozwala na wykorzystanie produktu podczas pracy z uczniami o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych (SPE).

 „Science-Lab” przygotowano w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej, dzięki czemu nauczyciel wprowadzi elementy biologii, chemii, czy fizyki w obcym języku. Program może być wykorzystany również za granicą.

Dzięki bogatej obudowie dydaktycznej, na którą składają się karty pracy, pakiet pomysłów na lekcje, doświadczenia, czy materiały powtórzeniowe, nauczyciel zyska wiele możliwości pracy
z programem.

OBUDOWA DYDAKTYCZNA:

Do programu multimedialnego dołączono obudowę dydaktyczną, którą można wykorzystać nie tylko w klasie, ale i poza nią.

W jej skład wchodzą:

·       Testy wraz z kluczem odpowiedzi, które podsumowują wiedzę na temat zmysłu słuchu i równowagi. Przygotowano je dla dwóch grup, w wersji podstawowej i rozszerzonej,
a także w wersji edytowalnej dla Nauczyciela.

·       Cykl „Co warto zapamiętać?”, zawierający najważniejsze informacje dotyczące narządu słuchu i równowagi. Materiały w formie plakatów, infografik oraz wklejek do zeszytu.

·       Obserwacje i eksperymenty, które przygotowano w oparciu o założenia Podstawy Programowej, a także wychodzące poza obowiązujący zakres.

·       Karty pracy angażujące uczniów w omawiane tematy.

·       Pakiet kart z pomysłami na zajęcia.

Obudowa dydaktyczna jest do pobrania i wydruku.

CECHY WYRÓŻNIAJĄCE:

·       Dwujęzyczność – umożliwia wprowadzanie elementów języka obcego na zajęciach. przyrodniczych, a także prowadzenie zajęć za granicą.

·       Zgodność z Podstawą Programową MEN.

·       Obserwacje i eksperymenty.

·       Praca z uczniami ze SPE.

·       Korelacja międzyprzedmiotowa (biologia, fizyka).

·       Podnoszenie kompetencji cyfrowych (TIK).

·       Licencja na całą szkołę (w pudełku znajduje się m.in. klucz licencyjny oraz naklejka do pokoju nauczycielskiego).

·       Praca w wersji online i offline (pendrive dołączony do programu).

·       Możliwość uzyskania dofinansowania w ramach projektu doposażania pracowni przyrodniczych.

 

Poznaj potęgę ludzkich zmysłów  z „Science-Lab”!