Masz pytanie?
Wyszukiwarka
Subskrypcja

Losowy produkt
Transport ros.png
Cena:329.00PLN
Wizyt:
Dzisiaj: 1Wszystkich: 979077

AKTYWNA TABLICA - Monitory

Aktywna Tablica 
Program Aktywna Tablica  zakłada wsparcie dla szkół podstawowych w wysokości 35 000 zł na zakup pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii. Dofinansowanie wynosi 80% całej kwoty przeznaczonej na zakupy objęte dotacją. Pozostałe 20% (8 750 zł) sumy zobowiązany jest pokryć organ prowadzący szkołę. Wkład własny może zostać także rozliczony w ramach wkładu rzeczowego, w którym wlicza się sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK wykorzystywane jako pomoce dydaktyczne (zakupione w roku złożenia wniosku, ale nie później niż w dniu złożenia wniosku o udział w programie Aktywna Tablica).

Publiczne i niepubliczne szkoły ponadpodstawowe (licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia), a także szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego a także szkoły za granicą mogą otrzymać 17 500 zł (14000 zł dotacji + 3 500 zł wkład własny)

Harmonogram programu:

- 15.05.2023  termin składania wniosków dla szkół

- 30.05.2023 termin składania wniosków dla organów prowadzących

- 15.06.2023 termin rozpatrywania wniosków przez wojewodów i ministrów

- 30.08.2023 termin przekazania środków organom prowadzącym szkoły

- wydatkowanie środków do końca roku 2023

Wzory wniosków i info MEN

Doradzamy, pomagamy w projektach, realizujemy.

kryteria-podzialu-rezerwy-czesci-oswiatowej-subwencji-ogolnej-na-rok-2021

Sortuj wg: