Masz pytanie?
Wyszukiwarka
Subskrypcja

Losowy produkt
gl_100mm_1x1.jpg
Cena:18.00PLN
Ostatni produkt
Wizyt:
Dzisiaj: 9Wszystkich: 1037853

LaboLAB Chemia - Struktura i właściwości materii

Cena:6590.00PLN
Netto:5357.72PLN(Vat 23%)
Do koszyka
masz pytania?

Kod produktu: LABCH1-PROMO

Moduł STRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI MATERII uzmysławia uczniom, że wszystko wokół nas jest materią. Zrozumienie tej koncepcji może być trudne, biorąc pod uwagę fakt, że materia nie zawsze jest widoczna gołym okiem, na przykład wtedy, gdy występuje w postaci gazowej. Ponadto trudności może nastręczyć rozpoznanie, kiedy materia jest mieszaniną lub roztworem.
W module zaproponowano sześć serii praktycznych, opartych na dociekaniach działań badawczych, których celem jest zaznajomienie uczniów z pojęciami i zjawiskami związanymi z materią.
Dzięki ich realizacji uczniowie poznają stany skupienia materii oraz pojęcie właściwości fizycznych i chemicznych, w tym: objętość, masę, temperaturę krzepnięcia, temperaturę topnienia, temperaturę wrzenia i zdolność do tworzenia mieszanin i roztworów.
Uczniowie zdobywają również umiejętność opisywania materii i przewidywania jej oddziaływań z innymi rodzajami materii. W module jest omawiana koncepcja zmian chemicznych - uczniowie, próbując rozdzielić na składniki mieszaniny, w jakich zaszły reakcje chemiczne, uzmysławiają sobie, że materia może ulegać przemianom, w wyniku których powstają nowe substancje.
Na koniec pracy z modułem uczniowie wykorzystują zdobytą wiedzę w praktyce. Działając jako inżynierowie, projektują system filtracji do oczyszczania wody. 

Treści nauczania: 

Substancje i ich właściwości (stany skupienia, zjawiska dyfuzji, rozpuszczania, mieszaniny jednorodne i niejednorodne, metody rozdzielania składników mieszanin, obliczenia z wykorzystaniem pojęć: masa, gęstość, objętość)
Reakcje chemiczne i zjawiska fizyczne (prawo stałości składu i prawo zachowania masy, obliczenia związane ze stechiometrią wzoru chemicznego i równania reakcji chemicznej)
Tlen, wodór i ich związki chemiczne (czynniki powodujące korozję, właściwości fizyczne i chemiczne tlenku węgla (IV))
Woda i roztwory wodne (budowa cząsteczki wody, substancje rozpuszczalne i nierozpuszczalne w wodzie, koloidy, zawiesiny)
Substancje chemiczne o znaczeniu biologicznym (występowanie skrobi i celulozy w przyrodzie, oznaczanie obecności skrobi za pomocą roztworu jodu w różnych produktach spożywczych)
Zjawiska cieplne (pojęcie temperatury, równowagi termicznej, zjawiska zmian stanów skupienia- demonstracja topnienia, wrzenia, skraplania, skala Celsjusza, Kelwina, Fahrenheita, przewodnictwo cieplne)
Właściwości materii (pojęcie masy i gęstości oraz ich jednostek w różnych stanach skupienia, związek gęstości z masą i objętością, prawo Archimedesa),Elektryczność, Magnetyzm. 

W zestawie znajduje się:

- przewodnik metodyczny dla nauczyciela w wersji drukowanej i cyfrowej 1
- scenariusze lekcji ze szczegółowo opisanymi eksperymentami i projektami edukacyjnymi 1
- drukowane materiały dla uczniów o zróżnicowanym poziomie 30
- dostęp do materiałów cyfrowych (atrakcyjne symulacje, ćwiczenia, testy, podręczniki multimedialne) dla uczniów i nauczycieli (licencja szkolna, bezterminowa) 1
- cylinder miarowy (menzurka) odporny na chemikalia, kwasy, zasady, rozpuszczalniki; sterylizacja do 121 st.C (poj. 1000 ml) 8
- szklana zlewka laboratoryjna Pyrex, odporna na chemikalia (poj. 100 ml) 2
- kolorowe balony (dł. 22 cm) 48
- pipeta, niesterylna (poj. 3 ml) 48
- przeźroczysty lejek 8
- jodyna antyseptyczna 2% (poj. 30 ml) 1
- rękawiczki gumowe jednorazowe 100
- precyzyjna waga szkolna z odważnikami, wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego, posiadająca 10 odważników z mosiądzu; zakres do 2 kg, dokładność 0,5 g 4
- termometr zanurzeniowy, metalowy 2
- laboratoryjne opiłki żelaza (waga 500 g) 1
- lupa 30
- różdżka magnetyczna 12
- podkładki metalowe, okrągłe (śr. 8mm) 25
- kulki szklane  450
- gleba (poj. 1L) 1
- wosk naturalnie biały (bloczki) 8
- zielona modelina (waga 100g) 8
- piasek akwariowy (waga 2,2 kg) 1
- żwir akwariowy (waga 2 kg) 1
- przeźroczysty słoik z zakrętką (tworzywo sztuczne, poj. 900 ml)  10
- siatka (60x76 cm) 1
- siatka (23x23 cm) 8
- miarka/ łyżka miarowa 8
- cienki, mocny sznurek (dł. 60 m) 1
- pojemnik z plastiku (poj. 5,5 L) 8
- taśma maskująca (szer. 20 mm) 8
- taca z tworzywa sztucznego (25x35cm) 8
- miarka/kubek (poj. 60 ml) 8
- pojemniczek z pokrywką (poj. 35 ml) 45
- kubki z plastiku (poj. 300 ml) 150
- woreczki foliowe "strunowe" (15x15 cm) 36
- plansza dydaktyczna 70x100 cm, "Metoda eksperymentu" 1
- duża, wytrzymała skrzynia (tworzywo sztuczne, 50x60x30 cm) 2