Masz pytanie?
Wyszukiwarka
Subskrypcja

Losowy produkt
srodki-transportu-8-_1x1-1.jpg
Cena:269.00PLN
Popularne produkty
Wizyt:
Dzisiaj: 162Wszystkich: 1068865

Edusensus Logopedia PRO. Pakiet PLATINUM

Cena:8210.00PLN
Netto:6674.80PLN(Vat 23%)
Do koszyka
masz pytania?

pakiet programów logopedycznych + tablet, mikrofon i karta MicroSD

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Pakiet zawierający 19 profesjonalnych logopedycznych programów multimedialnych wspierających profilaktykę, diagnozę oraz terapię większości zaburzeń mowy i języka występujących u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wraz z wyposażeniem dodatkowym: tabletem, mikrofonem i kartą pamięci zawierającą 2000 dodatkowych plików.

LOGOPEDIA PRO – pakiet PLATINUM to:

19 programów multimedialnych na pendrive:Szereg szumiący - moduł podstawowy
Szereg syczący - moduł podstawowy
Szereg ciszący - moduł podstawowy
Szereg szumiący - moduł profesjonalny
Szereg syczący - moduł profesjonalny
Szereg ciszący - moduł profesjonalny
Różnicowanie szeregów
Głoska r - moduł podstawowy
Głoski r, l - moduł profesjonalny
Mowa bezdźwięczna
Sfonem
Echokorektor
Trening logopedyczny
Głoski tylnojęzykowe k, g, h
Logo-gry
Mówiące obrazki
Zabawy słowem
Obrazkowy słownik tematyczny
Logorytmika
ponad 4000 interaktywnych ćwiczeń i 2000 kart pracy,
wysokiej jakości TABLET, stanowiący wyposażenie dodatkowe (UWAGA: tablet do wykorzystania z dodatkowymi pomocami dydaktycznymi umieszczonymi na karcie MicroSD),
Karta MicroSD z 2000 dodatkowych plików do wykorzystania z tabletem lub wg uznania terapeuty (UWAGA: oprogramowanie „LOGOPEDIA PRO” działa na PC i komputerze z panelem dotykowym, natomiast na tablecie można używać wspomagająco: 5 kategorii dodatkowych pomocy dydaktycznych - zestaw zawiera 53 tytuły pomocy dydaktycznych, na które składają się setki kart pracy lub obrazków do druku, książki do oglądania i czytania, wiele godzin nagrań do wykorzystania na różnych zajęciach z dziećmi, a także 4 osobne aplikacje do zainstalowania na komputerze PC).
profesjonalny mikrofon,
przewodnik metodyczny (szczegółowe opisy programów, propozycje scenariuszy zajęć oraz tekstów terapeutycznych),
wsparcie techniczne. 

LOGOPEDIA PRO to także:

NAJLEPSZY merytorycznie produkt na rynku według badań niezależnej agencji Uglik Research & Consulting badającej polskich terapeutów.
Produkt codziennie używany przez tysiące dzieci i większość polskich poradni psychologiczno-pedagogicznych.
Jedyny produkt multimedialny z ćwiczeniami na WSZYSTKIE etapy terapii głosek (głoska w izolacji, głoska w sylabach, głoska w logotomach, głoska w wyrazie, głoska w zestawieniach wyrazowych, zgłoska w zdaniach, głoska w tekście).
Skuteczność produktu potwierdzona opiniami eksperckimi i przedklinicznym – Deklaracja zgodności WE WYROBU MEDYCZNEGO.
Rekomendacja Polskiego Związku Logopedów.
Wymiana grafiki i funkcjonalności w wielu ćwiczeniach uzupełniających - atrakcyjna alternatywa żmudnych ćwiczeń, które trzeba powtarzać wielokrotnie, by efekt był widoczny i trwały.
Współpraca programu z tablicą interaktywną i komputerem z panelem dotykowym.
Odpowiednie stopniowanie trudności zadań do etapów terapii.
Kilkuwarstwowy system motywacyjny zwiększający chęć dziecka do dalszej pracy.
Usprawnienie pracy logopedów – poprzez zastosowanie atrakcyjnej dla dziecka formy ćwiczeń, efekty terapeutyczne osiągane są szybciej.
Wsparcie techniczne, na które klienci mogą liczyć po zakupie programu.
Archiwizacja danych z diagnozy i terapii (np. nagrań dziecka).
Monitoring postępów w terapii.
Aplikacja Logopedy – baza danych dla logopedy.
Obszerny moduł do BADANIA MOWY.
Możliwość zapewnienia atrakcyjnych zajęć na każdym etapie postępowania logopedycznego (profilaktyka, diagnoza, terapia, utrwalanie).
 
ZAŁOŻENIA METODYCZNEDiagnoza logopedyczna:

Obszerny moduł do BADANIA MOWY zawierający 700 interaktywnych ilustracji, za pomocą których można zbadać artykulację wybranej głoski we wszystkich pozycjach w wyrazie,
możliwość przeprowadzenia przesiewowej diagnozy logopedycznej na tablecie poza gabinetem logopedycznym,
gotowe moduły diagnostyczne. 

Terapia logopedyczna:

Jedyny produkt z ćwiczeniami na WSZYSTKIE etapy terapii głosek (głoska w izolacji, głoska w sylabach, głoska w logotomach, głoska w wyrazie, głoska w zestawieniach wyrazowych, głoska w zdaniach, głoska w tekście),
gotowe ścieżki terapeutyczne,
"czystość fonetyczna" materiału językowego na wszystkich etapach terapii głosek,
tysiące wzorcowych nagrań, których poprawność została zweryfikowana przez doświadczonych logopedów,
możliwość archiwizowania nagrań dziecka,
rozbudowany system motywacyjny – awatary Mówtaki,
odpowiednie stopniowanie trudności zadań do etapów terapii,
możliwość wykorzystania programu także w czasie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych.
 

LOGOPEDIA PRO to narzędzie multimedialne, które poza wsparciem obszaru językowego łączy w sobie ćwiczenia wielu innych obszarów:

koordynacji wzrokowej,
koordynacji słuchowej,
koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
grafomotoryki,
logicznego myślenia,
pamięci,
spostrzegawczości,
umiejętności klasyfikacji,
umiejętności kategoryzacji.
 
PRZEZNACZENIE PROGRAMU
Seria LOGOPEDIA PRO to programy przeznaczone dla logopedów, terapeutów i nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi mającymi problemy z artykulacją głosek, a także z przyswajaniem języka i jego prawidłowym rozwojem. 

Produkt wykonany przez specjalistów dla specjalistów.

Konsultantem merytorycznym serii eduSensus LOGOPEDIA PRO jest dr Anna Walencik-Topiłko – wykładowca akademicki, językoznawca, neurologopeda, logorytmik, terapeuta głosowy oraz autorka książek o tematyce poprawnościowej.

Logopedia PRO to profesjonalny, wysoko specjalistyczny program dla logopedów. Jego zaletą jest wielopłaszczyznowość – służy zarówno do diagnozy i terapii logopedycznej, jak też do działań profilaktycznych. Jest wielomodułowy – a jednocześnie bardzo przejrzysty w konstrukcji i łatwy w użyciu. Jest też klarowny metodycznie, a materiał lingwistyczny jest dobrany m.in. pod względem czystości fonetycznej – to rzadkość wśród pomocy dydaktycznych. Dlatego stosuję go w codziennej pracy z pacjentami, zapoznaję z nim studentów, jak też polecam go logopedom-praktykom na moich szkoleniach. 
dr Anna Walencik-Topiłko 

NAGRODY I REKOMENDACJE
Dzięki bezustannemu i systematycznemu optymalizowaniu rozwiązań technologicznych, współpracy z najwybitniejszymi specjalistami w dziedzinie psychologiczno–pedagogicznej oraz najwyższej jakości oferowanych produktów, eduSensus LOGOPEDIA i produkty z tej serii uhonorowane zostały licznymi prestiżowymi certyfikatami, nagrodami i rekomendacjami.

W mojej pracy diagnostyczno-terapeutycznej od wielu lat wykorzystuję profesjonalne programy logopedyczne, m.in. Logopedię, Logorytmikę, Obrazkowy słownik tematyczny, Logo-Gry, (…). Dzięki wysokiej jakości tych programów zapewniam moim pacjentom atrakcyjny i poprawny merytorycznie przebieg zajęć. Różnorodność ćwiczeń interaktywnych, ciekawe animacje uwzględniają potrzeby i zróżnicowany poziom umiejętności pacjentów z zaburzeniami mowy (m.in. nieprawidłową realizacją głosek, sygmatyzmem, rotacyzmem, mową bezdźwięczną), z opóźnionym rozwojem mowy – z autyzmem, afazją, niepełnosprawnością intelektualną, niedosłuchem. Profesjonalny program logopedyczny stwarza możliwość oddziaływania na wiele zmysłów, jest prosty i czytelny w obsłudze, poprawny merytorycznie. Możliwość wydrukowania materiałów ułatwia rodzicom wykonywanie ćwiczeń z dzieckiem w domu oraz zapewnia wsparcie oczekiwanych rezultatów terapii logopedycznej.
Zenobia Bogdanowska - edukator, trener rozwoju osobistego, neurologopeda, surdologopeda, spec. emisji głosu, logorytmiki, terapeuta wielu metod.

Zasób obrazków pozwala na solidne zdiagnozowanie mowy dziecka. (…).  Doskonałym uzupełnieniem terapii są też karty pracy do druku: dzieci mogą wycinać, przyklejać i kolorować obrazki, jednocześnie doskonaląc wymowę, a – jak wie każdy logopeda – ćwiczenia manualne powinny zawsze iść w parze z ćwiczeniami artykulatorów. 
Anna Grzegory - logopedka, terapeutka dysleksji, nauczycielka wczesnoszkolna, dyrektor PPP, Łódź

Podopieczni bardzo chętnie z nim ćwiczą, wybierając swojego ulubionego Mówtaka, który prowadzi ich przez wszystkie elementy terapii logopedycznej. Za każdym spotkaniem mają możliwość wymiany swojego interaktywnego przyjaciela – przewodnika, co jest dla nich dodatkową atrakcją. 

Monika Antosik - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, logopedka, członek grupy nauczycielskiej SuperbelfrzyMini oraz współtwórca bloga zamiastkserówki.pl

ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE
Zaawansowana Aplikacja Logopedy z możliwością śledzenia postępów pacjenta oraz archiwizacją danych z diagnozy i terapii,
drukowanie raportów, pomocy dydaktycznych bezpośrednio z aplikacji,
możliwość użycia jednego ćwiczenia wielokrotnie dzięki opcji losowego wyświetlania przykładów,
licencja 1-stanowiskowa z możliwością instalacji na 3 stanowiskach komputerowych – licencja na czas nieokreślony (program działa z podłączonym pendrivem – w jednym czasie może go używać jeden logopeda),
stałe wsparcie techniczne.
 
WYMAGANIA TECHNICZNE
Windows 7/8/10 - wersje 32- i 64-bit
Procesor 2,4 GHz
2 GB pamięci RAM (dla systemu 32-bit) lub 4 GB (dla systemu 64-bit)
Karta graficzna pracująca z rozdzielczością 1024x768
Karta dźwiękowa, głośniki lub słuchawki, mikrofon zewnętrzny (zalecany)
Mysz lub inne urządzenie wskazujące
Port USB 2.0/3.0
6 GB miejsca na dysku twardym